Eu gosto

{"data":[],"pag":1,"limit":"10","last":0}

Mais vistas

{"data":[["23653:0","\/led-zeppelin-cifra-stairway-to-heavenintro","Stairway to heaven(intro)","","",0,"",1484604077,0],["9388:0","\/led-zeppelin-cifra-stairway-to-heaven","Stairway to heaven","","",0,"",1484604077,0],["17201:0","\/led-zeppelin-cifra-all-my-love","All my love","","",0,"",1484604077,0],["21518:0","\/led-zeppelin-cifra-black-dog","Black dog","","",0,"",1484604077,0],["16672:0","\/led-zeppelin-cifra-starway-to-heaven","Starway to heaven","","",0,"",1484604077,0],["14395:0","\/led-zeppelin-cifra-houses-of-the-holy","Houses of the holy","","",0,"",1484604077,0],["20652:0","\/led-zeppelin-cifra-good-times-bad-times","Good times, bad times","","",0,"",1484604077,0],["59953:0","\/led-zeppelin-cifra-all-my-love-acustic","All my love (acustic)","","",0,"",1484604077,0],["16214:0","\/led-zeppelin-cifra-tangerine","Tangerine","","",0,"",1484604077,0],["7731:0","\/led-zeppelin-cifra-going-to-california","Going to california","","",0,"",1484604077,0]],"pag":1,"limit":"10","last":12}

Artistas relacionados

{"data":[["27","\/cifras-pink-floyd","Pink floyd","","\/tmp\/pink-floyd.jpg",0,"","",0],["21","\/cifras-the-beatles","The beatles","","\/tmp\/the-beatles.jpg",0,"","",0],["28","\/cifras-metallica","Metallica","","\/tmp\/metallica.jpg",0,"","",0],["83","\/cifras-eric-clapton","Eric clapton","","\/tmp\/eric-clapton.jpg",0,"","",0],["5","\/cifras-guns-n-roses","Guns n' roses","","\/tmp\/guns-n-roses.jpg",0,"","",0],["289","\/cifras-the-rolling-stones","The rolling stones","","\/tmp\/the-rolling-stones.png",0,"","",0],["40","\/cifras-nirvana","Nirvana","","\/tmp\/nirvana.jpg",0,"","",0],["147","\/cifras-foo-fighters","Foo fighters","","\/tmp\/foo-fighters.jpg",0,"","",0],["93","\/cifras-deep-purple","Deep purple","","\/tmp\/deep-purple.jpg",0,"","",0],["39","\/cifras-acdc","Ac\/dc","","\/tmp\/acdc.jpg",0,"","",0]],"pag":1,"limit":"10","last":5}